Gửi gắm bạn lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất

Zen trade chuyển sang 55 hay còn gọi là 5573
trong trường hợp bảo hiểm 50 50 và lợi nhuận của khách hàng lên đến 70% trong phiên chia

Các view trade trong chứng khoán / hàng hóa / đầu tư rủi ro / và chuyển giá giúp ZEN có được các chiến lược thông minh

Đăng ký
noloss 

Gói Noloss + 7355 được chuyển sang gói 55 nếu bạn yêu cầu - nâng tỉ lệ rủi ro và xử lý các lệnh trong phiên Mĩ - được co giãn các biên độ rủi ro nhằm tạo giá trị hơn trong giao dịch ngắn hạn. Giúp nâng cao tỷ lệ phân bổ vốn và chia lợi nhuận tốt hơn. 

Gói 55 được giao dịch và cam kết bảo hiểm vốn 50% nhưng được chia tỉ lệ tốt hơn với mức lợi nhuận cho khách hàng 70% và công ty 30% / điều này giúp tỷ lệ lợi nhuận khách hàng tăng lên nhưng rủi ro gia tăng hơn 1 chút . Giúp khách hàng hài lòng hơn

Tìm hiểu 7355

nhóm zalo 

Hỗ trợ khách hàng 

Gửi hợp đồng 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

©2016 Allrights reserved zen group

www.zen.com.vn  Quy tụ thành công 

Address: Tòa nhà ZEN Imperia Tầng 5 - 143
Nguyễn Huy Tưởng - Thanh xuân - Hà nội 

Hotline: + 0987732228
Email : info@zen.com.vn
www.zen.com.vn

Đăng ký

Lịch sử giao dịch

ĐĂNG KÍ NHẬN TƯ VẤN GÓI NOLOSS TRONG ZEN GROUP

Các giải pháp về Noloss system

Đăng ký hỗ trợ